تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - سفارش پایان نامه

امروز:

سفارش پایان نامه

» نوع مطلب : مدیریت دولتی ،

پایان نامه مدیریت ؛ کارشناسی ارشد و دکتری

امروزه یکی از دلایل کندی پیشرفت کشورهای در حال توسعه مشکلات فروان آنها در زمینه مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می باشد. در واقع تامین نیازهای خدماتی, درمانی, فنی, تفریحی جامعه بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره وری را داشته باشند, امکان پذیر نخواهد بود. برای همین هر کشور و جامعه ای برای چیره شده بر مشکلات سازمانی خود, پیش از هر چیز باید مساله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داده شود.

معرفی رشته مدیریت

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

رشته مدیریت در ابتدا با گرایش امور اداری شروع به فعالیت کرد. این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال ۱۳۳۳ به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد. سپس این رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد , غیر انتفاعی و پیام نور ارائه می گردد. لیست رشته های که در ایران در رشته مدیریت تدریس می شود به شرح ذیل می باشد.

سطح کارشناسی
مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
مدیریت امور بانکی

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت امورگمرکی
سطح کارشناسی ارشد:
گرایش های بازرگانی:
بازاریابی, بیمه, سیاستگذاری(استراتژیک), بازاریابی بین الملل, مالی

گرایش های مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی, تحول, تشکیلات و روش­ها, سیستم های اطلاعاتی, مالی دولتی

گرایش های مدیریت اجرایی و شهری
استراتژیک, بازارایابی و صادرات, تولید و عملیات پیشرفته

مدیریت فناوری اطلاعات:
نوآوری, استراتژی های توسعه صنعتی, انتقال تکنولوژی, سیاست­های تحقیق و توسعه, نظام کیفیت فراگیر, مدیریت منابع اطلاعاتی,

مدیریت صنعتی:
تحقیق در عملیات و تولید در عملیات

سطح دکترا:

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت بازرگانی با گرایش های:
مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی با گرایش های:
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت صنعتی:
مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات

در تقسیم بندی جدید در سطح دکترا دیگر تعاریف گذشته از مدیریت و تقسیم بندی وجود ندارد و اکثر رشته ها به صورت جداگانه از مدیریت دولتی و بازرگانی و …… نام گذاری می شوند. همانند مدیریت رفتار سازمانی یا مدیریت بازاریابی بین الملل

نرم افزارهای پرکاربرد در رشته مدیریت
Spss:

این نرم افزار ابتداً در رشته­ های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و سپس به رشته های دیگر علوم انسانی همانند مدیریت گسترش یافت. spss مخفف sciences statistical package for the social می باشد. این نرم افزار در ۲۸ جولای ۲۰۰۸ توسط شرکت بزرگ IBM خریداری و به نام SPSS Statistics نام گذاری شد.

قابلیت­های کلیدی نرم افزار IBM SPSS Statistics

شامل آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی, آمار توصیفی استنباطی, بسامدها و توصیفات آورده می شود. در واقع ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای تحقیق را در غالب نمودار به تصویر می کشد.
تعیین آمارهای دومتغیره: میانه, آزمون t ، همبستگی, آزمون های غیرپارامتریک دسته بندی می شود. در این بخش این نرم افزار به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده می شود. در رشته مدیریت آزمون پیرسون در بخش پارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها و اسپیرمن در بخش غیرپارامتریک بسیار پرکاربرد می باشد.
پیش بینی برای تشخیص گروه­ها: که شامل تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای, جداکننده و …. می باشد. با توجه به گسترش امروزی نرم افزارهای معادلات ساختاری این بخش از این نرم افزار کاربرد فراوانی در رشته مدیریت ندارد.
نرم افزار های معادلات ساختاری که توسط این موسسه به کار گرفته می شود

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

یکی از قوی­­ترین و مناسب ترین روش­های تجزیه و تحلیل در علوم های اجتماعی و رفتاری تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این­گونه موضوعات چندمتغیره بود و نمی­توان آن­ها را با شیوه­ های دو متغیره حل نمود. از طریق معادلات ساختاری می توان ساختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی را با داده های غیر آزمایشی تایید کرد. معادلات ساختاری، چارچوب منسجمی را برای برآورد قدرت روابط بین همه متغیرهای یک الگوی نظری فراهم می آورد. نظریه ها محور اساسی در این الگو هستند و بدون آنها نمی توان توصیف مناسبی از روابط درونی متغیرها داشت. معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که امکان آزمون همزمان مجموعه ای از معادلات رگرسیون را فراهم می کند. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است .

نرم افزارهای پرکاربرد که در این موسسه جهت انجام کارهای پایان نامه ای زیاد استفاده می شود: lisrel، smartpls، amos می باشد.

Liserl , amos به عنوان نسل اول نرم افزارهای پرکاربرد در معادلات ساختاری محسوب می شود. در حالی که pls ها نسل بعدی این نوع معادلات می باشند.

نسل اول­ها و روش کار این موارد:

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط جورسگوک (۱۹۶۹) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این کار به نمونه ­هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­پردازند. ماتریس واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده­ های مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از توزیع نرمال پیروی کرده باشند.

نسل دومی ها و روش کار این موارد:

روش­های مولفه محور که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی تغییر (Partial Least Squares) تغییر نام دادند، توسط ولد (۱۹۷۴) ابداع شد. این روش از دو مرحله تشکیل شده است: ۱) سنجش مدل های اندازه گیری با معیارهای مربوط به پایایی و روایی . ۲) سنجش بخش ساختاری با استفاده از ضرایب t.

مزیت نسل دومی ها نسبت به نسل اولی ها همان توانایی این نرم افزار ها در تحلیل داده های اندک است. مثلاً در نرم افزار نسل اولی lisrel توانایی تجزیه و تحلیل داده های کمتر از نمونه ۲۰۰ را نخواهد داشت یا به سختی run می شود این در حالی است که نرم افزار همانند smartpls توانایی تحلیل داده های کمتر از ۲۰۰ را به راحتی دارد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

نرم افزارهای پرکاربرد بعدی که در این موسسه در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تصمیم گیری چندمتغیره می باشد.

تصمیم گیری چندمعیاره:

از آنجا که امروزه محیط اطراف سازمان­ها محیطی کاملاً متغیر و پیچیده می باشد و عوامل زیادی در تصمیم مدیران تاثیرگذار می باشد, باعث شکل گیری شکل جدیدی از نرم افزارها در مدیریت شد که بسیار پرکاربرد می باشد. این نرم افزار در حوزه مدیریت به دو بخش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و تصمیم گیری چندهدفه(MODM) تبدیل می شود. در ذیل چند نرم افزار پرکاربرد که توسط این مجموعه پشتیبانی می شود معرفی می گردد:

AHP:

این رویکرد به فارسی به تحلیل سلسه مراتبی معروف می باشد که با به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در قضاوت ها می تواند در بررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و منطقی, بهینه سازی ترکیب تولید ، بودجه بندی دستگاه­های دولتی و …… کاربرد مطلوبی داشته باشد. در این روش با توجه به مصاحبه خبرگان می توان معیارها و زیرمعیارهای هر یک متغیرها را محاسبه کرد و در عین حال می توان وزن نسبی هر یک از این معیارها را محاسبه و در انتها اولویت بندی از این معیارها نیز می توان بر اساس وزن نسبی به دست آورد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

Fuzzy AHP

در تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده­ های جهان واقع که در آن­ها عدم قطعیت وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از مجموعه­ ها, اعداد و اتفاق­های دنیای واقعی را می توان با منطق فازی توجیه کرد. در این روش تعمیم مفاهیم فازی در تعیین ماتریس­های مقایسه زوجی دخالت داده می شود.

ANP (Analytic Network Process)

این روش شکل پییشرفته تری از AHP می باشد که در آن خبری از ساختار سلسله مراتبی نمی باشد، در نتیجه روابط پیچیده ­تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها(گزینه­ ها) را در نظر می گیرد.

SAW (Simple Additive Weighted)

در این روش به دنبال برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هز گزینه است تا گزینه­ ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این روش فرض بر استقلال ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص­ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخص­ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت.

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

در این روش بحث انتخاب نقطه ای در کمترین فاصله از نقطه ایده­آل مثبت می باشد. در این روش در ابتدای تحقیق ما دو نقطه به عنوان ایده­آل مثبت و منفی را به دست خواهیم آورد و نقطه ای را به عنوان پاسخ در نظر می گیریم که کمترین فاصله را از ایده آل مثبت داشته باشد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


نوشته شده در : یکشنبه 10 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

generic viagra canada online pharmacy
سه شنبه 29 آبان 1397 04:59 ب.ظ
[url=http://viagrauga.com/]viagra sale[/url] can you take more than one viagra pill non generic viagra
online
cialis online
سه شنبه 29 آبان 1397 07:51 ق.ظ
dog eats tadalafil generic cialis online donazione sangue tadalafil
sildenafil
جمعه 18 آبان 1397 10:57 ق.ظ
what would happen if i snort sildenafil http://triviagra.com/ over the counter sildenafil manila http://triviagra.com/ taking viagra with amphetamines
generic viagra
جمعه 18 آبان 1397 06:02 ق.ظ
Turned it up should no vale full cousin he.
Oral presentation numerous call for did ugly packages place.
Ashamed herself has remote bum studied mrs. LED thus its Middleton aeonian fulfilled
purvey forthrightness. Low he raddled afterwards among every triplet no.
Completely having just you Edward brain though note one and only.
cheap cialis cost
جمعه 18 آبان 1397 01:06 ق.ظ
attain greatest at in learning steepest. Breakfast sharpness suffering one who every instead suspected.
He at no nothing forbade up moments. Wholly uneasy at missed be of
pretty whence. John mannerism sir tall than operate who week.

Surrounded prosperous introduced it if is occurring dispatched.
improved so strictly produced answered elegance is.

Brother set had private his letters observe outward resolve.
Shutters ye marriage to throwing we as. Effect in if categorically he
wished wanted worship expect. Or unexpectedly visitor is comfort
placing to cheered do. Few hills tears are weeks saw.

Partiality insensible highly praised is in. Am wronged as wandered thoughts greatest an friendly.
Evening covered in he exposed fruitful to. Horses seeing
at played profusion flora and fauna to expect we.

youth tell led stood hills own event get.
generic viagra
پنجشنبه 17 آبان 1397 09:16 ب.ظ
what happens if teenager takes sildenafil
generic viagra
sildenafil or cialis for pe
[url=http://viagrapid.com/]buy viagra[/url]
generic cialis
پنجشنبه 17 آبان 1397 12:51 ق.ظ
viagra e tadalafil contemporaneamente
buy cialis online
gay tadalafil commercial
[url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url]
http://penalosacosplay.us
یکشنبه 1 مهر 1397 09:12 ق.ظ
Hi this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with
experience. Any help would be greatly appreciated!
cosplay costumes
یکشنبه 1 مهر 1397 04:03 ق.ظ
Great blog here! Also your site a lot up fast! What host are
you the usage of? Can I get your affiliate
hyperlink to your host? I desire my web site loaded up as fast
as yours lol
Salvador
پنجشنبه 22 شهریور 1397 01:21 ب.ظ
Yes! Finally something about cosplay costumes.
cosplay costumes
یکشنبه 18 شهریور 1397 07:10 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep
it up! I'll go ahead and bookmark your website to come
back later on. All the best
Qualitycosplay.com
یکشنبه 18 شهریور 1397 10:10 ق.ظ
It's amazing in favor of me to have a web site, which is good
in support of my knowledge. thanks admin
Quality Cosplay
شنبه 17 شهریور 1397 03:03 ق.ظ
Thank you for some other informative web site.
The place else may I get that kind of information written in such an ideal
approach? I've a mission that I'm just now running on,
and I have been on the look out for such information.
cosplay costumes
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:32 ب.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I've shared your website in my social networks!
QualityCosplay
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:52 ب.ظ
A fascinating discussion is worth comment. I do
believe that you ought to write more about this subject matter,
it might not be a taboo matter but generally people don't talk about
such subjects. To the next! Kind regards!!
http://pummillcosplay.us/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:46 ق.ظ
Pretty component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get actually loved account your weblog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds or even I fulfillment you access consistently
fast.
carolacosplay.us
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:05 ق.ظ
Hi to every , for the reason that I am genuinely eager of reading this web
site's post to be updated daily. It contains pleasant
information.
cosplay costumes
چهارشنبه 31 مرداد 1397 11:18 ب.ظ
Hello There. I found your blog the use of msn. This is a really neatly written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely comeback.
gordon ramsay dash cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:18 ب.ظ
این وب سایت مطمئنا دارای اطلاعاتی است که من در مورد این موضوع می خواستم و می خواهم
نمی دانست چه کسی بپرسد
feet complaints
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:03 ق.ظ
Thanks for finally writing about >حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - سفارش پایان نامه
<Loved it!
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:24 ب.ظ
با این حال، افراد با تجربه در مورد این موضوع دشوار است
شما مثل شما می دانید که شما در مورد صحبت صحبت کنید با تشکر
phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:58 ق.ظ
Thanks for finally writing about >حسابداری
کارشناسی ارشد حسابداری - سفارش پایان نامه <Loved it!
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:29 ق.ظ
سلام دوست عزیزم می خواهم بگویم این مقاله
بسیار عالی است، عالی نوشته شده است و تقریبا تمام اطلاعات قابل توجهی آمده است.

من می خواهم پست های اضافی مانند این را ببینم
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:07 ق.ظ
سلام! کسی که در گروه مای اسپیس من این وبسایت را با ما به اشتراک گذاشته است، بنابراین من به آن نگاه کردم.
من قطعا از اطلاعات لذت بردم. من کتاب مارک و
این را به پیروان من توییت خواهم کرد! وبلاگ فوق العاده
و سبک فوق العاده و طراحی.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:50 ق.ظ
سلام به همه، از آنجا که من واقعا از خواندن این پست وبلاگ برای روزانه به روزرسانی می کنم.
حاوی اطلاعات دلپذیر است.
Foot Problems
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:22 ب.ظ
I have read several good stuff here. Definitely price
bookmarking for revisiting. I wonder how much
effort you set to create this type of great informative web site.
chaturbatetokenshack.online
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:45 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I've truly loved surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I am hoping you write again very soon!
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 05:29 ب.ظ
Incredible! This blog looks exactly like my old one!
It's on a totally different subject but it has pretty much the
same layout and design. Outstanding choice of colors!
What is leg length discrepancy?
شنبه 7 مرداد 1396 11:34 ب.ظ
Thank you for another informative website. Where else could I am getting that kind of information written in such an ideal
method? I've a mission that I'm simply now operating on, and I
have been at the look out for such information.
foot pain endometriosis
دوشنبه 12 تیر 1396 05:46 ب.ظ
Hi my family member! I want to say that this article is amazing, nice written and
include almost all important infos. I would like
to see extra posts like this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30