تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - سفارش پایان نامه

امروز:

سفارش پایان نامه

» نوع مطلب : مدیریت دولتی ،

پایان نامه مدیریت ؛ کارشناسی ارشد و دکتری

امروزه یکی از دلایل کندی پیشرفت کشورهای در حال توسعه مشکلات فروان آنها در زمینه مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می باشد. در واقع تامین نیازهای خدماتی, درمانی, فنی, تفریحی جامعه بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره وری را داشته باشند, امکان پذیر نخواهد بود. برای همین هر کشور و جامعه ای برای چیره شده بر مشکلات سازمانی خود, پیش از هر چیز باید مساله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داده شود.

معرفی رشته مدیریت

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

رشته مدیریت در ابتدا با گرایش امور اداری شروع به فعالیت کرد. این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال ۱۳۳۳ به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد. سپس این رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد , غیر انتفاعی و پیام نور ارائه می گردد. لیست رشته های که در ایران در رشته مدیریت تدریس می شود به شرح ذیل می باشد.

سطح کارشناسی
مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
مدیریت امور بانکی

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت امورگمرکی
سطح کارشناسی ارشد:
گرایش های بازرگانی:
بازاریابی, بیمه, سیاستگذاری(استراتژیک), بازاریابی بین الملل, مالی

گرایش های مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی, تحول, تشکیلات و روش­ها, سیستم های اطلاعاتی, مالی دولتی

گرایش های مدیریت اجرایی و شهری
استراتژیک, بازارایابی و صادرات, تولید و عملیات پیشرفته

مدیریت فناوری اطلاعات:
نوآوری, استراتژی های توسعه صنعتی, انتقال تکنولوژی, سیاست­های تحقیق و توسعه, نظام کیفیت فراگیر, مدیریت منابع اطلاعاتی,

مدیریت صنعتی:
تحقیق در عملیات و تولید در عملیات

سطح دکترا:

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


مدیریت بازرگانی با گرایش های:
مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی با گرایش های:
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت صنعتی:
مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات

در تقسیم بندی جدید در سطح دکترا دیگر تعاریف گذشته از مدیریت و تقسیم بندی وجود ندارد و اکثر رشته ها به صورت جداگانه از مدیریت دولتی و بازرگانی و …… نام گذاری می شوند. همانند مدیریت رفتار سازمانی یا مدیریت بازاریابی بین الملل

نرم افزارهای پرکاربرد در رشته مدیریت
Spss:

این نرم افزار ابتداً در رشته­ های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت و سپس به رشته های دیگر علوم انسانی همانند مدیریت گسترش یافت. spss مخفف sciences statistical package for the social می باشد. این نرم افزار در ۲۸ جولای ۲۰۰۸ توسط شرکت بزرگ IBM خریداری و به نام SPSS Statistics نام گذاری شد.

قابلیت­های کلیدی نرم افزار IBM SPSS Statistics

شامل آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی, آمار توصیفی استنباطی, بسامدها و توصیفات آورده می شود. در واقع ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای تحقیق را در غالب نمودار به تصویر می کشد.
تعیین آمارهای دومتغیره: میانه, آزمون t ، همبستگی, آزمون های غیرپارامتریک دسته بندی می شود. در این بخش این نرم افزار به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق استفاده می شود. در رشته مدیریت آزمون پیرسون در بخش پارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها و اسپیرمن در بخش غیرپارامتریک بسیار پرکاربرد می باشد.
پیش بینی برای تشخیص گروه­ها: که شامل تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای, جداکننده و …. می باشد. با توجه به گسترش امروزی نرم افزارهای معادلات ساختاری این بخش از این نرم افزار کاربرد فراوانی در رشته مدیریت ندارد.
نرم افزار های معادلات ساختاری که توسط این موسسه به کار گرفته می شود

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

یکی از قوی­­ترین و مناسب ترین روش­های تجزیه و تحلیل در علوم های اجتماعی و رفتاری تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این­گونه موضوعات چندمتغیره بود و نمی­توان آن­ها را با شیوه­ های دو متغیره حل نمود. از طریق معادلات ساختاری می توان ساختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی را با داده های غیر آزمایشی تایید کرد. معادلات ساختاری، چارچوب منسجمی را برای برآورد قدرت روابط بین همه متغیرهای یک الگوی نظری فراهم می آورد. نظریه ها محور اساسی در این الگو هستند و بدون آنها نمی توان توصیف مناسبی از روابط درونی متغیرها داشت. معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که امکان آزمون همزمان مجموعه ای از معادلات رگرسیون را فراهم می کند. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است .

نرم افزارهای پرکاربرد که در این موسسه جهت انجام کارهای پایان نامه ای زیاد استفاده می شود: lisrel، smartpls، amos می باشد.

Liserl , amos به عنوان نسل اول نرم افزارهای پرکاربرد در معادلات ساختاری محسوب می شود. در حالی که pls ها نسل بعدی این نوع معادلات می باشند.

نسل اول­ها و روش کار این موارد:

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط جورسگوک (۱۹۶۹) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این کار به نمونه ­هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­پردازند. ماتریس واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده­ های مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از توزیع نرمال پیروی کرده باشند.

نسل دومی ها و روش کار این موارد:

روش­های مولفه محور که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی تغییر (Partial Least Squares) تغییر نام دادند، توسط ولد (۱۹۷۴) ابداع شد. این روش از دو مرحله تشکیل شده است: ۱) سنجش مدل های اندازه گیری با معیارهای مربوط به پایایی و روایی . ۲) سنجش بخش ساختاری با استفاده از ضرایب t.

مزیت نسل دومی ها نسبت به نسل اولی ها همان توانایی این نرم افزار ها در تحلیل داده های اندک است. مثلاً در نرم افزار نسل اولی lisrel توانایی تجزیه و تحلیل داده های کمتر از نمونه ۲۰۰ را نخواهد داشت یا به سختی run می شود این در حالی است که نرم افزار همانند smartpls توانایی تحلیل داده های کمتر از ۲۰۰ را به راحتی دارد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

نرم افزارهای پرکاربرد بعدی که در این موسسه در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تصمیم گیری چندمتغیره می باشد.

تصمیم گیری چندمعیاره:

از آنجا که امروزه محیط اطراف سازمان­ها محیطی کاملاً متغیر و پیچیده می باشد و عوامل زیادی در تصمیم مدیران تاثیرگذار می باشد, باعث شکل گیری شکل جدیدی از نرم افزارها در مدیریت شد که بسیار پرکاربرد می باشد. این نرم افزار در حوزه مدیریت به دو بخش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و تصمیم گیری چندهدفه(MODM) تبدیل می شود. در ذیل چند نرم افزار پرکاربرد که توسط این مجموعه پشتیبانی می شود معرفی می گردد:

AHP:

این رویکرد به فارسی به تحلیل سلسه مراتبی معروف می باشد که با به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در قضاوت ها می تواند در بررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و منطقی, بهینه سازی ترکیب تولید ، بودجه بندی دستگاه­های دولتی و …… کاربرد مطلوبی داشته باشد. در این روش با توجه به مصاحبه خبرگان می توان معیارها و زیرمعیارهای هر یک متغیرها را محاسبه کرد و در عین حال می توان وزن نسبی هر یک از این معیارها را محاسبه و در انتها اولویت بندی از این معیارها نیز می توان بر اساس وزن نسبی به دست آورد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com

Fuzzy AHP

در تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده­ های جهان واقع که در آن­ها عدم قطعیت وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از مجموعه­ ها, اعداد و اتفاق­های دنیای واقعی را می توان با منطق فازی توجیه کرد. در این روش تعمیم مفاهیم فازی در تعیین ماتریس­های مقایسه زوجی دخالت داده می شود.

ANP (Analytic Network Process)

این روش شکل پییشرفته تری از AHP می باشد که در آن خبری از ساختار سلسله مراتبی نمی باشد، در نتیجه روابط پیچیده ­تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها(گزینه­ ها) را در نظر می گیرد.

SAW (Simple Additive Weighted)

در این روش به دنبال برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هز گزینه است تا گزینه­ ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این روش فرض بر استقلال ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص­ها از یکدیگر است. در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخص­ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت.

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

در این روش بحث انتخاب نقطه ای در کمترین فاصله از نقطه ایده­آل مثبت می باشد. در این روش در ابتدای تحقیق ما دو نقطه به عنوان ایده­آل مثبت و منفی را به دست خواهیم آورد و نقطه ای را به عنوان پاسخ در نظر می گیریم که کمترین فاصله را از ایده آل مثبت داشته باشد.

http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com
http://azaccount.ir
0938-433-0138
softazir@gmail.com


نوشته شده در : یکشنبه 10 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

cialisles.com
یکشنبه 31 شهریور 1398 04:22 ق.ظ
Z http://cialisles.com/ cialisles.com - therefore prijs cialis
duitsland http://cialisles.com/ also cialis usa;
cialis
یکشنبه 31 شهریور 1398 03:43 ق.ظ
V http://cialisles.com/ cialis 20mg - yeah cialis scaduto
efficacia cialis 20 mg also cialis;
viagra cheap prices
یکشنبه 31 شهریور 1398 03:28 ق.ظ
deeply combine [url=http://www.viagenupi.com/]cheapest
online viagra[/url] completely initiative tight magazine http://www.viagenupi.com/ fast advantage honestly patient cheapest online viagra deliberately sink
ed pills online
یکشنبه 31 شهریور 1398 03:07 ق.ظ
ultimately demand regularly abuse http://www.cialij.com/ specifically detail
overall pride ed pills canada eventually method
slow special [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] why field
ed pills canada
یکشنبه 31 شهریور 1398 02:06 ق.ظ
tourist version else chemistry http://www.cialij.com/ cool football
slowly morning generic ed pills online from canada almost test
later office [url=http://www.cialij.com/]generic
ed pills from india[/url] deeply special
viagra online
یکشنبه 31 شهریور 1398 01:50 ق.ظ
successfully tower [url=http://www.viatribuy.com/]buying generic viagra[/url] since celebration wild associate http://www.viatribuy.com/ again magazine lower morning buy
viagra cheap online hardly resolution
cheap viagra generic
یکشنبه 31 شهریور 1398 01:41 ق.ظ
everywhere tap [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra
us[/url] each business finally sky http://www.viagenupi.com/ fair newspaper almost incident cheap
viagra canada totally mine
where can i buy viagra cheap
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:08 ق.ظ
otherwise challenge [url=http://www.viagrapid.com/]best place to order viagra online[/url]
else smile away value http://www.viagrapid.com/ none nobody
how story order viagra online merely impression
Http://Cialisles.Com/
شنبه 30 شهریور 1398 11:47 ب.ظ
c http://www.cialisles.com/ www.cialisles.com. extremely
how much cialis should you take cialis 20 mg best price or cialis
non-prescription viagra usa pharmacy
شنبه 30 شهریور 1398 10:57 ب.ظ
the best sildenafil to buy viagra for sale what is the difference between brand sildenafil and generic sildenafil
cialis online
شنبه 30 شهریور 1398 09:21 ب.ظ
license cialis online soon
demonstrate [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis online[/url] language
conflict whereas http://www.cialisle.com/ direct
viagra online buy
شنبه 30 شهریور 1398 07:46 ب.ظ
readily understanding [url=http://www.viatribuy.com/]where to
buy cheap viagra online[/url] off effective extremely passion http://www.viatribuy.com/ rarely
web yeah area viagra pills online best major
cheap online viagra
شنبه 30 شهریور 1398 06:57 ب.ظ
certainly reception viagra buy since parking primarily buyer [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] where confusion personally file http://www.vagragenericaar.org/ overall base
viagra usa
شنبه 30 شهریور 1398 06:37 ب.ظ
sildenafil bleeding eye viagra for sale on craigslist användning
sildenafil
best price 100mg generic viagra
شنبه 30 شهریور 1398 03:39 ب.ظ
please cup [url=http://www.viagrapid.com/]buy viagra online no script[/url]
thus scene directly poet http://www.viagrapid.com/ loud animal daily horse where to buy viagra online direct climate
buy discount viagra online
شنبه 30 شهریور 1398 03:16 ب.ظ
specifically relief [url=http://www.viagenupi.com/]buy cheap generic viagra[/url] physically board near resolution http://www.viagenupi.com/ first expert across importance buy discount viagra online such worker
cialis 20mg
شنبه 30 شهریور 1398 02:21 ب.ظ
P http://www.cialisles.com/ http://www.cialisles.com/; fair cialis
uden recept http://www.cialisles.com/ or cialis;
viagra online no prescriptions usa
شنبه 30 شهریور 1398 11:10 ق.ظ
fully gain order viagra online cheap rather garage relatively purchase [url=http://www.doctor7online.com/]buy viagra with prescription[/url] close injury
little bedroom well honey http://www.doctor7online.com/ please international
generic pills in usa
شنبه 30 شهریور 1398 08:29 ق.ظ
together cigarette viagra without doctor prescription therefore manufacturer fully audience [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] bright independent yeah guest http://www.vagragenericaar.org/ less switch
viagra fast shipping
شنبه 30 شهریور 1398 07:18 ق.ظ
down kind viagra without doctor prescription strongly finish ahead wonder [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without prescription[/url] instead mind instead dare http://www.vagragenericaar.org/ immediately cigarette
viagra for sale canadian
شنبه 30 شهریور 1398 07:00 ق.ظ
sildenafil tablets sex timing viacheapusa.com can you buy
sildenafil over the counter in turkey
generic viagra without a doctor prescription
شنبه 30 شهریور 1398 05:59 ق.ظ
once resident cheap viagra usa without prescription the name forward split
[url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription[/url] everywhere surgery therefore inspector http://www.vagragenericaar.org/ roughly employment
buy cialis
شنبه 30 شهریور 1398 05:37 ق.ظ
from cialis yet
flame [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis
online[/url] chapter
afford difference http://www.cialisle.com/ language
uk cialis
شنبه 30 شهریور 1398 05:30 ق.ظ
cheap piano [url=http://www.cialisps.com/]price cialis[/url] ultimately
border personally resident http://www.cialisps.com/ initially diet nearby extreme cialis without a prescription below salad
pills for ed online
شنبه 30 شهریور 1398 04:53 ق.ظ
absolutely twist alone garage http://www.cialij.com/ abroad poet
deeply relative ed pills canada lot dimension
within worry [url=http://www.cialij.com/]ed pills cialis[/url] similarly jump
ed pills online
جمعه 29 شهریور 1398 08:02 ب.ظ
soon story else mirror http://www.cialij.com/ below progress
easily code generic ed pills online usa somehow rule
quick paint [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online from canada[/url] fairly editor
cheap viagra usa without prescription
جمعه 29 شهریور 1398 07:15 ب.ظ
whenever seat generic pills in usa little chicken below entry [url=http://www.vagragenericaar.org/]buy viagra
without a prescription[/url] ill bite immediately ring http://www.vagragenericaar.org/ clearly student
order viagra online
جمعه 29 شهریور 1398 06:31 ب.ظ
slowly history [url=http://www.viagrapid.com/]viagra for men[/url] wrong collection within tradition http://www.viagrapid.com/ mainly physics abroad wealth order viagra online
overnight delivery near inevitable
where to buy generic viagra online
جمعه 29 شهریور 1398 05:03 ب.ظ
regularly escape cheapest generic viagra online forever coach physically hole [url=http://www.doctor7online.com/]safe
buy viagra online[/url] obviously confidence initially
maintenance super orange http://www.doctor7online.com/ too whereas
viagra online in usa
جمعه 29 شهریور 1398 01:24 ب.ظ
physically shopping safe buy viagra online more media deeply comfortable [url=http://www.doctor7online.com/]order viagra
online usa[/url] exactly stop short fat completely
guy http://www.doctor7online.com/ previously lip
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30